ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กุสุมาลวตี ศิริโกมุท"

บอต: แทนที่หมวดหมู่ สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ช. ด้วย ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ช.
(บอต: แทนที่หมวดหมู่ สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ช. ด้วย ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ช.)
{{เกิดปี|2505}}
{{มีชีวิต}}
 
[[หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดมหาสารคาม‎มหาสารคาม]]
[[หมวดหมู่:นักการเมืองสตรีชาวไทย]]
[[หมวดหมู่:พรรคประชาชน (พ.ศ. 2531)]]
[[หมวดหมู่:พรรคเพื่อไทย]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ช.]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ว.ม.]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง]]
138,643

การแก้ไข