ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วันวีล"

(เพิ่มรายชื่ออ้างอิง)
 
== อ้างอิง ==
[https://www.cnet.com/reviews/onewheel-plus-xr-preview/ 1.https://www.cnet.com/reviews/onewheel-plus-xr-preview/]
 
2.https://www.si.com/edge/2015/11/12/tech-talk-boarding-onewheel-on-land-sport
 
3.https://www.businessinsider.com/onewheel-electric-skateboard-review-2015-4
 
4.https://www.popularmechanics.com/technology/a15035/onewheel-skateboard-hands-on/
5

การแก้ไข