ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เบญจธรรม"

→‎องค์ประกอบ: เพิ่มเนื้อหา
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
(→‎องค์ประกอบ: เพิ่มเนื้อหา)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
เบญจธรรม 5 ประการ ได้แก่
# '''[[เมตตา]][[กรุณา]]''' คือ ความรัก ความปรารถนาดี
# '''[[สัมมาอาชีวะ]]''' คือ การประกอบสัมมาอาชีวะ การประกอบอาชีพสุจริต
# '''[[กามสังวร]] ''' คือ การระมัดระวังในเรื่องความรัก
# '''[[สัจจะ]]''' คือ การพูดความจริง ไม่หักรานประโยชน์ผู้อื่น
ผู้ใช้นิรนาม