ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชวงศ์โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
<small>เยอรมนีและปรัสเซีย:</small><br />[[สมเด็จพระจักรพรรดิวิลเฮล์มที่ 2 แห่งเยอรมนี|พระจักรพรรดิวิลเฮล์มที่ 2]] (ค.ศ. 1888–ค.ศ. 1918)<br /><small>โรมาเนีย:</small>
[[สมเด็จพระเจ้ามิคาเอลที่ 1 แห่งโรมาเนีย|พระเจ้ามิคาเอลที่ 1]] (ค.ศ. 1927–ค.ศ. 1930, ค.ศ. 1940–ค.ศ. 1947)
|current head =<small>เยอรมนีและปรัสเซีย:</small><br />[[จอร์จเกออร์ค ฟรีดริช เจ้าชายแห่งปรัสเซีย]] (ค.ศ. 1994–)<br />
<small>โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น-ซิกมาริงเงิน:</small><br />[[ฟรีดริช วิลเฮล์ม เจ้าชายแห่งโฮเอินท์ซ็อลเลิร์น]] (ค.ศ. 1965–)<br /></small><br />
<small>โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น-เฮ็คคิงเงิน:</small><br />สิ้นสุดตั้งแต่ 1869<br /></small><br />
9,782

การแก้ไข