ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บรรยากาศของโลก"

ย้อนการแก้ไขของ 2403:6200:8883:BF60:957A:282F:DE81:F6A8 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย 1.47.128.162
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขของ 2403:6200:8883:BF60:957A:282F:DE81:F6A8 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย 1.47.128.162)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
{{ความหมายอื่น|||อากาศ (แก้ความกำกวม)|้นริิย้รีีัมาjpg|thumbnail|default|ลักษณะบรรยากาศของโลก]]อากาศ}}
{{สภาพอากาศ}}
'''บรรยากาศขอะคนรลก''' อากาศที่ห่อหุ้ม[[โลก]]อยู่โดยรอบ<ref name="บรรยากาศ">[http://school.obec.go.th/sms_dontippai/page7.htm/ บรรยากาศ] วันที่สืบค้น 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556. จาก www.school.obec.go.th</ref> โดยมีขเอบเขตนับจาก[[ระดับน้ำทะเล]]ขึ้นไปประมาณ 1,000 กิโลเมตร ที่บริเวณใกล้ระดับน้ำทะเลอากาศจะมี[[ความหนาแน่น]]มากและความหนาแน่นของอากาศจะลดลงเมื่อสูงขึ้นไปจากระดับน้ำทะเล<ref>[http://www.maceducation.com/e-knowledge/2412212100/19.htm/ บรรยากาศ] วันที่สืบค้น 6 พ.ย. พ.ศ. 2556. จาก www.maceducation.com</ref>นี่อ้น
[[ไฟล์:ชั้นบรรยากาศโลก.jpg|thumbnail|default|ลักษณะบรรยากาศของโลก]]
'''บรรยากาศขอะคนรลกของโลก''' อากาศที่ห่อหุ้ม[[โลก]]อยู่โดยรอบ<ref name="บรรยากาศ">[http://school.obec.go.th/sms_dontippai/page7.htm/ บรรยากาศ] วันที่สืบค้น 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556. จาก www.school.obec.go.th</ref> โดยมีขเอบเขตนับจาก[[ระดับน้ำทะเล]]ขึ้นไปประมาณ 1,000 กิโลเมตร ที่บริเวณใกล้ระดับน้ำทะเลอากาศจะมี[[ความหนาแน่น]]มากและความหนาแน่นของอากาศจะลดลงเมื่อสูงขึ้นไปจากระดับน้ำทะเล<ref>[http://www.maceducation.com/e-knowledge/2412212100/19.htm/ บรรยากาศ] วันที่สืบค้น 6 พ.ย. พ.ศ. 2556. จาก www.maceducation.com</ref>นี่อ้น
 
== ความสำคัญ ==