ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เพลิงรักเพลิงแค้น"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ลบป้ายขาดความสำคัญ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
|-
| '''ผู้กำกับการแสดง''' || ภวัต พนังคศิริ
|-
! บทบาท !! นักแสดงหลัก
|-
| อัมพุ || [[ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์]]
|-
| อานิก || [[ปรมะ อิ่มอโนทัย]]
|-
! บทบาท !! นักแสดงสมทบ
|-
| ทอม || นพวิชญ์ ไทยแท้
|-
| ดวงมาลย์ || [[รัดเกล้า อามระดิษ]]
|-
! บทบาท !! นักแสดงรับเชิญ
|-
| มะลิวัลย์ || [[ปานเลขา ว่านม่วง]]