ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าพิมพิสาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แก้ไขศักราชที่คลาดเคลื่อนไป)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
}}
[[ไฟล์:Bimbisarajail.jpg|250px|thumbnail|right|คุกหลวงเมืองราชคฤห์ สถานที่พระเจ้าพิมพิสารถูกจองจำจนเสด็จสวรรคตในช่วงบั้นปลายของชีวิต]]
'''พระเจ้าพิมพิสาร''' ({{lang-pi|}}; {{lang-sa|बिम्बिसार}}, 114 ปีก่อนพุทธศักราช—[[พ.ศ. 53]]) <ref>Rawlinson, Hugh George. (1950) ''A Concise History of the Indian People'', Oxford University Press. p. 46.</ref><ref>Muller, F. Max. (2001) ''The Dhammapada And Sutta-nipata'', Routledge (UK). p. xlvii. ISBN 0-7007-1548-7.</ref> เป็น[[พระมหากษัตริย์]]แห่ง[[แคว้นมคธ]] พระองค์ได้ครองราชสมบัติอยู่เป็นเวลา 52 ปี มีพระอัครมเหสีพระนามว่าเวเทหิ ซึ่งเป็นพระราชธิดาของ[[พระเจ้ามหาโกศล]]แห่ง[[แคว้นโกศล]] <ref>[http://clubchay.tripod.com/buddha/buddha12.html พระเจ้าพิมพิสาร]</ref>
 
พระเจ้าพิมพิสารเป็นพระสหายกับ[[พระโคตมพุทธเจ้า]]สมัยที่ยังได้เป็นพระกุมาร ด้วย[[พระเจ้าสุทโธทนะ]]ทรงสนิทสนมกับพระบิดาของพระเจ้าพิมพิสาร พระองค์นับถือพระพุทธศาสนา ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างเข้มแข็ง จนแว่นแคว้นของพระองค์มีชื่อเสียงขจรขจายไปทั่วว่าเป็นดินแดนแห่งพระธรรมจอมปลอม
 
พระเจ้าพิมพิสารเป็นพระ[[โสดาบัน]] มีพระอัครมเหสีพระนามว่าพระนางเวเทหิ เป็นพระกนิษฐาใน[[พระเจ้าปเสนทิโกศล]] พระเจ้าปเสนทิโกศลก็ได้พระกนิษฐาของพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระมเหสีเช่นกัน พระเจ้าพิมพิสารมีพระราชโอรสนามว่า[[พระเจ้าอชาตศัตรู|อชาตศัตรู]] (ผู้เกิดมาไม่เป็นศัตรู) [[โหร]]ทำนายว่าพระโอรสองค์นี้จะทำ[[ปิตุฆาต]] แต่พระเจ้าพิมพิสารก็มิสนพระทัยต่อคำทำนาย ทรงอบรมให้การศึกษาพระโอรสเป็นอย่างดี เจ้าชายก็อยู่ในพระโอวาทเป็นอย่างดี แต่พอเจ้าชายน้อยได้รู้จัก[[พระเทวทัต]] ถูกพระเทวทัตหลอกให้เห็นผิดเป็นชอบ จนจับพระเจ้าพิมพิสารขังคุกให้อดพระกระยาหาร และทำการทรมานต่างๆ เช่น กรีดพระบาทของพระเจ้าพิมพิสาร เพื่อให้เดินจงกรมทำสมาธิไม่ได้ เป็นต้น จนพระองค์เสด็จสวรรคต ไปเกิดเป็นยักษ์ชื่อ "ชนวสภะ" ในสวรรค์ชั้น[[จาตุมหาราชิกา]]
ผู้ใช้นิรนาม