ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าจักรคำขจรศักดิ์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
** [[หม่อมราชวงศ์แก้วแกมทอง ทองใหญ่]]
** หม่อมราชวงศ์ผ่องสุวรรณ (ทองใหญ่) บิลเมส
*=== เจ้ายอดเรือน ณ ลำพูน === ไม่มีราชโอรส ธิดา
ไม่มีราชโอรส ธิดา
 
== พระกรณียกิจ ==
49

การแก้ไข