ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย"

 
== ลักษณะ ==
[[ไฟล์:เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมหาวชิรมงกุฎ.jpg|thumb|สายสะพาย ดวงตรา ดารา และดุมแพรแถบย่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ]]
[[ไฟล์:Knight Grand Cross (First Class) of the Most Noble Order of the Crown of Thailand.jpg|thumb|สายสะพาย ดวงตรา และดาราเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย]]
[[ไฟล์:027 Badge (9180237745).jpg|thumb|ภาพจำหลักไม้รูปสายสะพายและดวงตรา "มหาสุราภรณ์" แห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎสยาม (ปัจจุบันคือเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย) ณ บานประตูพระวิหาร [[วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม]] [[กรุงเทพมหานคร]]]]
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย มีทั้งหมด 8 ชั้น มีลักษณะดังต่อไปนี้<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2484/A/1574.PDF พระราชบัญญัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พุทธศักราช 2484],ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 58 หน้า 1574 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2484.</ref>
1,022

การแก้ไข