ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สโมสรฟุตบอลจันทบุรี"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  3 เดือนที่ผ่านมา
ZeroSixTwo ย้ายหน้า สโมสรฟุตบอลจังหวัดจันทบุรี ไปยัง สโมสรฟุตบอลจันทบุรี ทับหน้าเปลี่ยนทาง: ให้เป็นมาตรฐานเดียวกับสโมสรฟุตบอลอื่น ๆ ที่ใช้ชื่อจังหวัดและไม่มีคำสร้อยต่อท้าย
(ZeroSixTwo ย้ายหน้า สโมสรฟุตบอลจังหวัดจันทบุรี ไปยัง สโมสรฟุตบอลจันทบุรี ทับหน้าเปลี่ยนทาง: ให้เป็นมาตรฐานเดียวกับสโมสรฟุตบอลอื่น ๆ ที่ใช้ชื่อจังหวัดและไม่มีคำสร้อยต่อท้าย)
11,051

การแก้ไข