ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สายหลักโทไกโด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แทนที่ "อะตะมิ" → "อาตามิ" +แทนที่ "ชิง-" → "ชิน" +แทนที่ "คะวะซะกิ" → "คาวาซากิ" +แทนที่ "ชินะงะวะ" → "ชินางาวะ" +แทนที่ "ฮะมะมะสึโช" → "ฮามามัตสึโช" +แทนที่ "โยะโกะฮะมะ" → "โยโกฮามะ" +แทนที่ "ฮะซะวะ" → "ฮาซาวะ" +แทนที่ "ฮิงะชิ-" → "ฮิงาชิ" +แทนที่ "ทะกะชิมะ" → "ทากาชิมะ" +แทนที่ "โทะสึกะ" → "โทสึกะ" +แทนที่ "อุเมะดะ" → "อูเมดะ" +แทนที่ "ฟุกุชิมะ" → "ฟูกูชิมะ" +แทนที่ "นะโงะยะ" → "นาโงยะ" +แทนที่ "มินะโตะ" → "มินาโตะ" +แทนที่ "นะวะเตะ" → "นาวาเตะ" +แทนที่ "มินะมิ" → "มินามิ"...)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| logo =
| logo_width =
| image = JRWJR series221-KyotoWest 221 Series 20191013.jpg
| image_width = 300px
| caption = 221 ซีรีส์ ในสายหลักโทไกโด ช่วงเกียวโต
ผู้ใช้นิรนาม