ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อินโดจีน"

Flags
(ย้อนการแก้ไขที่ 7947225 สร้างโดย 223.24.93.56 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
(Flags)
== ภูมิศาสตร์ ==
ถ้ากล่าวตามนิยามอย่างเคร่งครัดแล้ว อินโดจีนจะหมายถึงอดีตประเทศอาณานิคมของฝรั่งเศส หรือ "[[อินโดจีนของฝรั่งเศส]]" เท่านั้น ซึ่งประกอบด้วย:
 
*{{flagicon|Cambodia}} [[กัมพูชา]]
* [[ลาว]]
 
* [[เวียดนาม]]
*{{flagicon|Laos}} [[ลาว]]
 
*{{flagicon|Vietnam}} [[เวียดนาม]]
 
แต่ในปัจจุบัน ความหมายของอินโดจีนหมายถึงแผ่นดินใหญ่ของ[[เอเชียตะวันออกเฉียงใต้]] ซึ่งนับรวม
 
* [[ไทย]]
{{flagicon|Thailand}} [[ไทย]]
* [[พม่า]]
 
* [[สิงคโปร์]]
*{{flagicon|Myanmar}} [[พม่า]]
* [[คาบสมุทรมลายู]]
 
*{{flagicon|Malaysia}} [[คาบสมุทรมลายู]]
 
*{{flagicon|Singapore}} [[สิงคโปร์]]
 
ศาสนาที่คนส่วนใหญ่นับถือคือ[[ศาสนาพุทธ]] [[นิกายเถรวาท]] (หรือ [[นิกายหินยาน]]) ส่วน[[นิกายมหายาน]] มีคนนับถือในเวียดนามและสิงคโปร์
ผู้ใช้นิรนาม