ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร"

ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
</div>
 
== พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ จิตรกรรมฝาผนังโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ==
 
<div style="background-color:black;text-align:center;color:black;" width="100%">
<gallery mode="packed-hover" widths="200px" heights="200px">
11,560

การแก้ไข