ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุรางค์ เปรมปรีดิ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
<br> อดีตผู้บริหารใหญ่ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ซึ่งบริหาร [[สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7]] และอดีตผู้อำนวยการใหญ่และอดีตครูใหญ่ [[โรงเรียนเรวดี]], อดีตผู้อำนวยการนิตยสาร [[สตรีสาร]] และ อดีตผู้เขียนคอลัมน์ตอบจดหมายแฟนสตรีสาร รวมทั้งเขียนคอลัมน์เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในนิตยสารสตรีสาร
 
และ ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทด้านสื่อโทรทัศน์สร้างสรรค์คุณภาพ, เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์, รวมถึงมีธุรกิจในเครืออีกบานตะไทที่ คุณสุรางค์ ร่วมถือหุ้นและร่วมบริหารอยู่ด้วย <br> งานด้านสังคม มุ่งทำงานด้านสังคมและการกุศล มอบทุนการศึกษาเด็กผู้พิการ/เรียนดี ทั่วทุกภูมิภาค ในนามมูลนิธิเรวดี เทียนประภาส โดยมอบทุนมาแล้วโดยตลอดเป็นประจำทุกปี และ สนับสนุนเครื่องมือการทางแพทย์ให้โรงพยาบาล <br>
ปัจจุบัน มุ่งทำงานด้านสังคมและการกุศล มอบทุนการศึกษาเด็กผู้พิการ/เรียนดี ทั่วทุกภูมิภาค ในนามมูลนิธิเรวดี เทียนประภาส โดยมอบทุนมาแล้วโดยตลอดเป็นประจำทุกปี และ สนับสนุนเครื่องมือการทางแพทย์ให้โรงพยาบาล <br>
พร้อมทั้ง เป็นผู้สนับสนุนโครงการโตไปไม่โกง และ ต่อต้านการโกงทุกชนิด
 
407

การแก้ไข