ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล"

เพิ่ม พ.ศ. เพื่อความเข้าใจต่อผู้สืบค้น
(บริการเปลี่ยนหมวดหมู่อัตโนมัติด้วยบอต)
(เพิ่ม พ.ศ. เพื่อความเข้าใจต่อผู้สืบค้น)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ การแก้ไขด้วยมือถือขั้นสูง
* ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
* ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ
* ที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ พ.ศ. 2554-2555
* ที่ปรึกษานายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ
* ที่ปรึกษานายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยกรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 2552- 2555
11,560

การแก้ไข