ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
{{ต้องการอ้างอิง}}
 
[[Fileไฟล์:SDLC-Maintenance-Highlighted.png|thumb|รูปแบบคร่าว ๆ ของวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ]]
 
ในด้าน[[วิศวกรรมระบบ]] [[ระบบสารสนเทศ]] และ[[วิศวกรรมซอฟต์แวร์]] '''วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ''' ({{lang-en|systems development life cycle หรือ SDLC}}) หรือ '''วงจรการพัฒนาแอปพลิเคชัน''' ({{lang-en|application development life-cycle}}) เป็นกระบวนการวางแผน สร้าง ทดสอบ และปรับใช้[[ระบบสารสนเทศ]]<ref>[https://www.cms.gov/Research-Statistics-Data-and-Systems/CMS-Information-Technology/XLC/Downloads/SelectingDevelopmentApproach.pdf SELECTING A DEVELOPMENT APPROACH]. Retrieved 17 July 2014.</ref> หลักการของวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศสามารถนำมาใช้ได้ในส่วนประกอบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โดยระบบนั้นอาจเป็นฮาร์ดแวร์อย่างเดียว ซอฟต์แวร์อย่างเดียว หรือมีทั้งสองอย่างก็ได้<ref>{{cite journal |author1=Parag C. Pendharkara |author2=James A. Rodgerb |author3=Girish H. Subramanian | date=November 2008 |title=An empirical study of the Cobb–Douglas production function properties of software development effort |journal=Information and Software Technology |volume=50 |issue=12 | pages= 1181–1188 | doi=10.1016/j.infsof.2007.10.019}}</ref>
417,867

การแก้ไข