ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมราชวงศ์เทวาธิราช ป. มาลากุล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
*หม่อมหลวงปุณฑริก ชุมสาย
*หม่อมหลวงปัณยา มาลากุล
*หม่อมหลวงปิลันธน์ มาลากุล
*หม่อมหลวงปานีย์ เพชรไทยเพ็ชรไทย
*หม่อมหลวงปฤศนี ศรีศุภอรรถ
*หม่อมหลวงปัทมาวดี มาลากุล
*หม่อมหลวงปารวดี กันภัย
*หม่อมหลวงปราลี ประสมทรัพย์
*หม่อมหลวงโปรพ มาลากุล
 
บั้นปลายชีวิต หม่อมราชวงศ์เทวาธิราช ป.มาลากุล ป่วยเป็น[[โรคมะเร็ง]] และถึงอนิจกรรม ณ [[โรงพยาบาลศิริราช]] เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510 สิริรวมอายุได้ 78 ปี
 
==อ้างอิง==
ผู้ใช้นิรนาม