ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(Prem4826 ย้ายหน้า วงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟต์แวร์ ไปยัง วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ: ชื่อไม่สัมพันธ์กับภาษาอังกฤษ (systems development life cycle))
{{ต้องการอ้างอิง}}
 
[[ไฟล์File:DevelstagesSDLC-Maintenance-Highlighted.svgpng|thumb|วงจรชีวิตรูปแบบคร่าว ๆ ของวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศ]]
 
'''วงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศ''' ({{lang-en|systems development life cycle หรือ SDLC}}) หรือ '''Software Development Life Cycleวงจรการพัฒนาแอปพลิเคชัน''' (SDLC{{lang-en|application development life-cycle}}) เป็นโครงร่างหรือแนวทางวิธีการ เพื่อใช้ทำความเข้าใจและเพื่อใช้เป็นขั้นตอนการพัฒนา [[ระบบสารสนเทศ]] หรือ[[ซอฟต์แวร์]]ให้สำเร็จ โดยการให้มาซึ่งซอฟต์แวร์อาจจะเป็นโดยการซื้อหรือการจ้างทำหรือการพัฒนาเองก็ได้
 
ระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์มีอยู่หลายวิธีการ แต่ละวิธีการมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน ตัวอย่างระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ได้รับความนิยม เช่น [[โครงสร้างแบบน้ำตก]] (Waterfall Model), [[โครงสร้างแบบก้นหอย]] (Spiral Model), วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบคล่องแคล่วว่องไว (Agile Software Development)
626

การแก้ไข