ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:林ユ任"

Turkmen ย้ายหน้า คุยกับผู้ใช้:林ユ任 ไปยัง คุยกับผู้ใช้:Linyuren: ย้ายหน้าอัตโนมัติขณะเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ "林ユ任" เป็น "Linyuren"
(Turkmen ย้ายหน้า คุยกับผู้ใช้:林ユ任 ไปยัง คุยกับผู้ใช้:Linyuren: ย้ายหน้าอัตโนมัติขณะเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ "林ユ任" เป็น "Linyuren")
ป้ายระบุ: เปลี่ยนทางใหม่
 
(ไม่แตกต่าง)
94

การแก้ไข