ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:Nivkorkos"

Turkmen ย้ายหน้า คุยกับผู้ใช้:Nivkorkos ไปยัง คุยกับผู้ใช้:ניב: ย้ายหน้าอัตโนมัติขณะเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ "Nivkorkos" เป็น "ניב"
(Turkmen ย้ายหน้า คุยกับผู้ใช้:Nivkorkos ไปยัง คุยกับผู้ใช้:ניב: ย้ายหน้าอัตโนมัติขณะเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ "Nivkorkos" เป็น "ניב")
ป้ายระบุ: เปลี่ยนทางใหม่
 
(ไม่แตกต่าง)
94

การแก้ไข