ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:ניב"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  1 ปีที่แล้ว
Turkmen ย้ายหน้า คุยกับผู้ใช้:Nivkorkos ไปยัง คุยกับผู้ใช้:ניב: ย้ายหน้าอัตโนมัติขณะเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ "Nivkorkos" เป็น "ניב"
(เพิ่มข้อความต้อนรับลงในหน้าอภิปรายของผู้ใช้ใหม่)
 
(Turkmen ย้ายหน้า คุยกับผู้ใช้:Nivkorkos ไปยัง คุยกับผู้ใช้:ניב: ย้ายหน้าอัตโนมัติขณะเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ "Nivkorkos" เป็น "ניב")
 
94

การแก้ไข