ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนบุญวัฒนา"

(เปลี่ยนชื่อ"GSMP"ของม.ต้นเป็น"SMTE")
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== คณะสี ==
โรงเรียนบุญวัฒนา เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษจึงได้แบ่งการปกครองเป็น 2 ระบบคือ ระดับชั้นและคณะ(สี) โดยแบ่งออกเป็น 6 คณะ เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมดูแลนักเรียน
 
โดยสังกัดเป็นเวลา 3 ปี (คือมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) ใช้ระบบห้องเรียนในการแบ่งคณะภายในโรงเรียน ให้สอดคล้องกับการเล่นกิจกรรมสายรหัสของนักเรียน
[[สีแสด|{{color box|#ff8300}}]] '''คณะทองกวาว <small>(Thongkwao)</small>''' สีแสด และได้นำ "ดอกทองกวาว" เป็นดอกไม้ประจำคณะ <u>ที่พบคณะ</u> ศาลาเฉลิมพระเกียรติ์ สนามกีฬา (ศาลาแดง)
 
[[สีม่วงแดง|{{color box|#9966FFff0000}}]] '''คณะม่วงมณีรัตน์ปัทมา <small>(Maung maniratPattama)</small>''' สีม่วงแดง และได้นำ "ดอกม่วงมณีรัตน์ดอกบัว" เป็นดอกไม้ประจำคณะ <u>ที่พบคณะ</u> ลานธรรม
 
[[สีเขียวอ่อน|{{color box|#99e000}}]] '''คณะการเวก <small>(Karawek)</small>''' สีเขียวอ่อน และได้นำ "ดอกการเวก" เป็นดอกไม้ประจำคณะ <u>ที่พบคณะ</u> การเวก 1
 
[[สีเหลือง|{{color box|#ffed89}}]] '''คณะนนทรีราชพฤกษ์ <small>(Nontree)</small>''' สีเหลือง และได้นำ "ดอกนนทรีราชพฤกษ์" เป็นดอกไม้ประจำคณะ <u>ที่พบคณะ</u> อาคารศิลปะ
 
[[สีชมพูฟ้า|{{color box|#FF669900cbff}}]] '''คณะบัวชมพูราชาวดี <small>(BuachompooRachawadee)</small>''' สีชมพูฟ้า และได้นำ "ดอกบัวดอกราชาวดี" เป็นดอกไม้ประจำคณะ <u>ที่พบคณะ</u> ลานดนตรี
 
<u>โดย '''คณะม่วงมณีรัตน์ คณะบัวชมพูและคณะนนทรี''' เป็นคณะใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป เนื่องจาก คณะเดิมเป็นสีประจำโรงเรียนและดอกไม้ประจำโรงเรียนคือ</u>
 
[[สีเหลือง|{{color box|#00cbff}}]] '''คณะราชาวดี <small>(Rachawadee)</small>''' '''สีฟ้า ซึ่งเป็นสีประจำโรงเรียน''' จึงได้มีมติของทางโรงเรียน เปลี่ยนเป็น '''สีชมพู หรือ คณะบัวชมพู'''
 
[[สีเหลือง|{{color box|#ff0000}}]] '''คณะปัทมา <small>(Pattama)</small>''' '''สีแดง ซึ่งเป็นสีประจำโรงเรียน''' จึงได้มีมติของทางโรงเรียน เปลี่ยนเป็น '''สีม่วง หรือ คณะม่วงมณีรัตน์'''
 
[[สีเหลือง|{{color box|#ffed89}}]] '''คณะราชพฤกษ์ <small>(Ratchaphruek)</small>''' '''สีเหลือง ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำโรงเรียน''' จึงได้มีมติของทางโรงเรียน '''<u>เปลี่ยนเพียงชื่อแต่ยังคงสีเดิมไว้</u> โดยใช้ชื่อคณะว่า คณะนนทรี'''
 
'''ดังนั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ถือว่าเป็นการสิ้นสุดของคณะราชาวดี คณะปัทมาและคณะราชพฤกษ์ นับตั้งแต่เปิดภาคเรียนที่ 1 เป็นต้นไป'''
 
ในปีการศึกษา 2561 ยังให้มีคณะราชาวดี คณะปัทมา อยู่ปัจจุบัน ในส่วนของคณะนนทรี ยังคงให้ใช้ชื่อคณะราชพฤกษ์คงเดิม มิได้ใช้ชื่อว่านนทรีตามที่บันทึกไว้
 
== รุ่นต่างๆในโรงเรียนบุญวัฒนา ==
79

การแก้ไข