ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นางร้าย (ละครโทรทัศน์)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ลบป้ายขาดความสำคัญ
|ปรางทิพย์ (ปราง) || [[มยุริญ ผ่องผุดพันธ์]] || [[ริญญารัตน์ วัชรโรจน์สิริ]]
|-
|อาทิตย์ || [[รอน บรรจงสร้าง]] || [[เฟอร์กัล วันชัย เพาเวอร์ ]]
|-
|มะไฟ || - || [[กุลธวัช บัวเจริญ|สยามรัฐ บัวเจริญ]]
1,312

การแก้ไข