ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
}}
'''เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก''' ({{lang-en|The Most Exalted Order of the White Elephant}}) เป็นตระกูล[[เครื่องราชอิสริยาภรณ์]] หนึ่งใน 8 ตระกูลที่สำหรับพระราชทานแด่[[พระบรมวงศานุวงศ์]] [[ข้าราชการ]] และผู้กระทำคุณความดี ทั้งบุรุษและสตรี โดยเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกนี้สำหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่[[ราชการ]]หรือ[[สาธารณชน]] โดยการพิจารณาเสนอขอพระราชทานของ[[รัฐบาล]] เพื่อเป็นบำเหน็จความชอบและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูงแก่ผู้ได้รับพระราชทาน พระราชทานทั้งบุรุษและสตรี หากทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แล้ว ให้ประกาศรายนามใน[[ราชกิจจานุเบกษา]] ปกติแล้วจะประกาศในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ของทุกปี แยกเป็น 2 ฉบับ คือชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และชั้นสายสะพาย
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกนี้ [[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]ทรงพระกรุณาให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2404 แต่มิได้กำหนดให้มีสายสะพาย ต่อมาในปี พ.ศ. 2412 [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]ทรงกำหนดชั้นและสายสะพายประกอบ
 
==ประวัติ==
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกนี้ [[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]ทรงพระกรุณาให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2404 แต่มิได้กำหนดให้มีสายสะพาย ต่อมาในปี พ.ศ. 2412 [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]ทรงกำหนดชั้นและสายสะพายประกอบ
{{โครง-ส่วน}}
 
== ประเภท ลำดับชั้น และลำดับเกียรติ ==