ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาปัตยกรรมโมกุล"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
* {{cite book|title=Mughal Architecture & Gardens|author=George Michell, Amit Pasricha|url=https://books.google.co.in/books/about/Mughal_Architecture_Gardens.html?id=B8-FZwEACAAJ&redir_esc=y|}}
* {{cite book|last1=Gupta|first1=Subhadra Sen|last2=Irani|first2=Prakash|title=Fathepur Sikri: Akbar's Magnificent City on a Hill|url=https://www.amazon.com/Fatehpur-Sikri-Akbars-Magnificent-City/dp/938152372X|isbn=9789381523728|ref={{sfnref|Gupta, Fathepur Sikri:Akbar's Magnificent City on a Hill}}}}
 
{{Architecture of India}}
 
[[หมวดหมู่:สถาปัตยกรรมอินเดีย]]
24,048

การแก้ไข