ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน"

 
==ลักษณะภูมิอากาศ==
สภาพอากาศค่อนข้างหนาวเย็นตลอดปี โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมจากตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงฤดูฝน และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคมและฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์
*ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม - เดือนมิถุนายน
*ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - เดือนตุลาคม
*ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์
 
==พืชพันธุ์และสัตว์ป่า==
2,542

การแก้ไข