ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุทยานแห่งชาติไทรโยค"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
== ลักษณะภูมิประเทศ ==
อุทยานแห่งชาติไทรโยค มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ป่าแม่น้ำน้อย ป่าวังใหญ่ และป่าห้วยเขย่ง ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ของ อุทยานแห่งชาติไทรโยค จะมีลักษณะที่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน มีความสูงจากระดับน้ำทะเล ปานกลาง เฉลี่ยอยู่ที่ความสูง 300-600 เมตร มียอดเขาแขวะเป็นยอดเขาที่สุดของอุทยาน โดยวัดความสูงได้ประมาณ 1,327 เมตรจากระดับน้ำทะเล โดยเทือกเขาส่วนใหญ่นั้นจะทอดยาว จากทางด้านทิศเหนือลงมาทางทิศใต้ ทางด้านทิศตะวันตกของอุทยานแห่งาชาติไทรโยคจะเป็นเขตติดต่อกับประเทศพม่า
 
==ลักษณะภูมิอากาศ==
เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานแห่งชาติไทรโยค เป็นพื้นที่สูงและยังคงพื้นที่ป่าไม้ ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งทำให้อากาศเย็นและแห้งแล้ง และได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฤดูฝนทำให้มีฝนตกและอากาศชุมชื้น สามารถแบ่งได้ 3 ฤดูกาลดังนี่
• ฤดูฝน จะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม โดยเดือนกันยายนจะเป็นเดือนที่ฝนตกชุกที่สุด
• ฤดูหนาว จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - กลางเดือนกุมภาพันธ์โดยช่วงเดือนธันวาคมจะเป็นช่วงหนาวเย็นที่สุด
• ฤดูร้อน เริ่มประมาณเดือนเมษายน - กลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งในช่วงนี้เป็นระยะที่ลมฝ่ายใต้พัดปกคลุมพื้นที่ ทำให้อากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยช่วงเดือนเมษายนของทุกปีจะเป็นช่วงอากาศร้อนอบอ้าวที่สุด
 
==แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ==
2,542

การแก้ไข