ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
เพื่ออนุรักษ์น่านน้ำประวัติศาสตร์และสภาพธรรมชาติของหมู่เกาะในทะเล กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ได้นำเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ซึ่งมีมติในการประชุม ครั้งที่ 1/2525 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2525 เห็นควรจัดตั้งหมู่เกาะช้างเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยมีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินเกาะช้างและเกาะใกล้เคียงในท้องที่ตำบลเกาะช้าง และตำบลเกาะหมาก อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ครอบคลุมพื้นที่ 406,250 ไร่ หรือ 650 ตารางกิโลเมตร โดยเป็นพื้นน้ำประมาณ 458 ตารางกิโลเมตร หรือ 70 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 99 ตอนที่ 197 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2525 เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 45 ของประเทศไทย 
 
== ลักษณะพื้นที่ภูมิประเทศ ==
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง มีความหลากหลายของพืชพรรณมาก ส่วนใหญ่เป็น [[ป่าดงดิบชื้น]] เป็นป่าที่ค่อนข้างห่างจากชายฝั่ง พืชพรรณธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นไม้สกุล[[พลอง]] [[สารภีป่า]] และไม้ในสกุล[[หว้า]] ขึ้นปนอยู่ประปราย. พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ [[ยางนา]] [[กระบาก]] [[ตะเคียนทอง]] [[ทะโล้]] [[พญาไม้]] [[เปล้า]] [[หลาวชะโอน]] [[เต่าร้าง]] [[หวาย]] [[เตยย่าน]] [[กล้วยไม้]] [[ไผ่]] [[เร่ว]] [[กระวาน]] ฯลฯ
มีที่ราบตามชายฝั่งทะเลในบริเวณหมู่บ้านสลักเพชร หมู่บ้านสลักคอก หมู่บ้านคลองสน และอ่าวคลองพร้าว พืชพรรณธรรมชาติที่พบเป็น ป่าชายหาด ลักษณะเป็นป่าโปร่งมีพรรณไม้ขึ้นอยู่ไม่กี่ชนิด เช่น [[หูกวาง]] [[สารภีทะเล]] [[เมา]] [[เสม็ด]] [[เตยทะเล]] เป็นต้น. ตามชายฝั่งที่เป็นดินเลนบริเวณอ่าวและปากคลองลำธารต่าง ๆ จะพบ [[ป่าชายเลน]] พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ [[โกงกางใบใหญ่]] [[โกงกางใบเล็ก]] [[โปรงขาว]] [[แสม]] [[พังกาหัวสุม]] [[ถั่วดำ]] [[แสม]] [[ตะบูน]] [[ปอทะเล]] และ[[ตีนเป็ดทะเล]] และ [[ป่าพรุ]] เป็นสังคมพืชที่เกิดขึ้นบริเวณที่มีน้ำขังตลอดปี บริเวณอ่าวสลักคอกและอ่าวสลักเพชร พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ [[เหงือกปลาหมอ]] และ[[กก]] เป็นต้น
 
==ลักษณะภูมิอากาศ==
ลักษณะภูมิอากาศของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง แบ่งออกได้ดังนี้
*ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคมของทุกปี เป็นช่วงเวลาที่ได้รับอิทธิพลจาก มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปีประมาณ 4,700 มิลลิเมตร
*ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ ในระยะนี้มีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมพื้นที่ ทำให้อุณหภูมิลดลงอากาศหนาวเย็น
*ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม - เดือนเมษายน ในระยะนี้ดวงอาทิตย์กำลังเคลื่อนผ่านเส้นศูนย์สูตรไปทางซีกโลกเหนือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังอ่อนค่อนข้างจะแปรปรวน มีฝนตกน้อยทำให้อากาศร้อนอบอ้าว โดยเฉพาะในเดือนเมษายน มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 27 องศาเซลเซียส
 
== สถานที่ท่องเที่ยวใน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ==
2,542

การแก้ไข