ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว"

== พืชพรรณและสัตว์ป่า ==
 
สภาพสังคมพืชโดยทั่วไปของพื้นที่ เป็นสังคมพืชประเภท[[ป่าดงดิบชื้น]]ที่มีความชุ่มชื้นสูง ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำลำธาร สภาพป่าจึงมีลักษณะเป็นป่าที่รกทึบ ประกอบไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด ตั้งแต่ไม้พื้นล่างที่มีขนาดเล็กจนถึงไม้ที่มีขนาดใหญ่ ที่มีความสูงตั้งแต่ 25-60 เมตร พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ [[ยาง]] พนอง [[กระบาก]] [[ตะเคียน]] สำรอง ชุมแพรก [[ตาเสือ]] ตะแบก ฯลฯ ส่วนไม้พุ่มและพืชพื้นล่างที่พบเห็นมาก เช่น พืชตระกูล[[ขิง]][[ข่า]] [[หวาย]] [[ระกำ]] [[หมาก]]ชนิดต่างๆ [[ไผ่]] [[เต่าร้าง]] ชก ฯลฯ นอกจากนี้ยังพบ "[[เหลืองจันทบูร]]" ซึ่งเป็น[[กล้วยไม้]]ที่มีสวยงาม ค่อนข้างหายาก สามารถพบเห็นได้ทั่วไปบริเวณอุทยานแห่งชาติ
 
เนื่องจากพื้นที่เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากตามธรรมชาติ จึงทำให้มี[[สัตว์ป่า]]อาศัยอยู่อย่างชุกชุม ซึ่งจะพบเห็นได้ตามแหล่งน้ำต่างๆ และในพื้นที่แห่งนี้จะพบ[[ทาก]]อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งแสดงให้รู้ว่ามีสัตว์ป่าเป็นจำนวนมาก จากการสำรวจเท่าที่พบและได้สอบถามจากราษฎร ในพื้นที่ที่สำคัญ ได้แก่ [[กวาง]] [[เสือ]] [[เก้ง]] [[หมูป่า]] [[หมี]] [[กระจง]] [[ชะนี]] [[ลิง]] [[ค่าง]] [[กระรอก]] [[ชะมด]]หรืออีเห็น [[ไก่ฟ้า]]ชนิดต่าง ๆ [[ไก่ป่า]] [[นกกางเขนดง]] [[นกขุนทอง]] [[เหยี่ยว]] ปรอด กระราง [[นกเงือก]] [[นกโพระดก]] [[งู]]ชนิดต่าง ๆ [[กิ้งก่า]]ยักษ์หรือลั้ง [[ตุ๊กแก]]ป่าตะวันออก ตุ๊กแกบิน กิ้งก่าบิน [[ตะกวด]] [[เต่า]] [[กบภูเขา]] [[เขียด]] [[คางคก]] ปาด และ[[ปู]]หิน ฯลฯ นอกจากนี้บริเวณลำธารและ[[คลอง]]ต่างๆ ยังพบ [[ปลา]]พลวงหิน]] ปลาแขยงหิน [[ปลาสร้อยขาว]] ปลาเขยา [[ปลาก้าง]] หรือ ปลากั้ง [[ปลาหมู]] ฯลฯ
 
== สถานทีท่องเที่ยว ==
2,542

การแก้ไข