ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น"

 
==ลักษณะภูมิอากาศ==
สภาพภูมิอากาศในเขตอุทยานแห่งชาติสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ฤดูกาล ได้แก่
*ฤดูร้อน จะร้อนอบอ้าวระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน
*ฤดูฝน จะมีฝนตกชุก ระหว่างเดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน
*ฤดูหนาว อากาศเย็นสบาย ระหว่างเดือนตุลาคม - เดือนมกราคม
อุณหภูมิเฉลี่ย 28oC มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,200 มิลลิเมตรต่อปี ซึ่งสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนได้ตลอดปี
 
2,541

การแก้ไข