ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุทยานแห่งชาติสาละวิน"

== ภูมิอากาศ ==
อุทยานแห่งชาติสาละวิน มีภูมิอากาศ แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ
* '''ฤดูร้อน''' เริ่มในระหว่างเดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม
* '''ฤดูฝน''' เริ่มในระหว่างเดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม
* '''ฤดูหนาว''' เริ่มในระหว่างเดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์
 
==พืชพรรณและสัตว์ป่า==
2,542

การแก้ไข