ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ"

ย้อนการแก้ไขของ สุทธิศักดิ์15132 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Nullzerobot
ย้อนการแก้ไขของ สุทธิศักดิ์15132 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Nullzerobot
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
บรรทัด 1:
{{รอการตรวจสอบ}}
'''อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ''' น้ำตกพาเจริญเป็นน้ำตกหินปูนที่สวยงามด้วยชั้นน้ำตกที่ไหลลดหลั่นลงมาเป็นชั้นเล็กชั้นน้อยจำนวนมาก และตั้งอยู่ริมทางหลวงไม่ไกลจากเมืองแม่สอด จึงเป็นจุดที่นิยมแวะมาท่องเที่ยวและพักผ่อน อยู่ในความดูแลของ[[อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ใน [[อำเภอแม่สอด]] และใน[[อำเภอพบพระ]] [[จังหวัดตาก]] ประกอบไปด้วยป่าเป็นอุทยานแห่งชาติที่อุดมสมบูรณ์ ครอบคลุมพื้นที่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนเป็นกว้าง แหล่งต้นน้ำลำธาร และยังเป็นต้นกำเนิดของห้วยแม่ละเมา มีเนื้อที่ประมาณ 534,375 [[ไร่]] หรือ 855 [[ตารางกิโลเมตร]]จุดท่องเที่ยวแต่ละแห่งอยู่ห่างกันพอสมควร โดยอยู่ถนนเส้นทางหลัก สาย 1090 อุ้มผาง-พบพระ และสาย 1206 แม่สอด-พบพระ
 
==ลักษณะภูมิประเทศ==
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนวางตัวไปตามแนวเหนือใต้ มีพื้นที่ราบเล็กน้อยตามเขตลำน้ำ ยอดเขาสูงเด่นในพื้นที่มีดอยป่าตาล ดอยเด่นกระทิง ดอยหลวง ดอยหมากหมื่น เขาลมพักเย็น เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาถนนธงชัย มียอดเขาที่สูงที่สุดอยู่ทางทิศใต้สูงถึง 1,765 เมตร จากระดับน้ำทะเล พื้นที่ตั้งอยู่ในเขตมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้มีฝนตกชุกตลอดปี จึงเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ต้นกำเนิดของห้วยแม่ละเมา ห้วยอุ้มเปี้ยม ที่มีทิศทางการไหลของน้ำจากทิศใต้สู่ทิศเหนือ มีลำห้วยหลายสายที่มีต้นกำเนิดจากพื้นที่นี้ไหลสู่พื้นที่เกษตรกรรมของอำเภอแม่สอด อำเภอพบพระ เช่น ห้วยแม่สอด ห้วยแม่ดาว ห้วยผักกูด ฯลฯ
 
==ลักษณะภูมิอากาศ==
เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศตั้งอยู่ในเขตมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ภูมิอากาศส่วนใหญ่จึงมีอากาศเย็นสบาย แบ่งตามฤดูกาลได้ 3 ฤดู คือ
*[[ฤดูร้อน]] เริ่มจากเดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม ในช่วงฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนจัด เพราะเป็นที่สูงมีลมพัด
*[[ฤดูฝน]] เริ่มจากเดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม ฤดูฝนมีฝนตกชุกและสม่ำเสมอตลอดฤดู ปริมาณน้ำฝนอยู่ระหว่าง 1,500-2,000 มิลลิเมตร/ปี
*[[ฤดูหนาว]] เริ่มจากเดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์ ฤดูหนาวไม่หนาวมาก วัดอุณหภูมิต่ำสุดได้ 6 องศาเซลเซียส
 
==พืชพรรณและสัตว์ป่า==
สภาพป่าทั่วไปยังคงสมบูรณ์ ส่วนมากเป็นป่าเบญจพรรณ และป่าบางส่วนเป็นป่าสนเขา พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ [[สัก (พรรณไม้)|สัก]] ยาง [[ประดู่]] สนเขา [[มะม่วงป่า]] [[เต็ง]] [[รัง]] [[เหียง]] ตะเคียนหนู ตะเคียนทอง [[มะค่าโมง]] [[มะค่าแต้]] [[แดง (พรรณไม้)|แดง]] ยมหอม [[ยมหิน]] ฯลฯ ไม้พื้นล่าง เช่น [[เฟิร์น]] บอนป่า กระเจียวป่า เป็นต้น
 
สัตว์ป่า จากการสำรวจพบว่ามีหลายชนิดเช่น [[กระทิง]] [[กวาง]] [[เก้ง]] [[หมี]] นกชนิดต่างๆ [[เสือ]] [[หมูป่า]] [[ไก่ป่า]] [[ไก่ฟ้า]] งูชนิดต่าง ๆ เม่น [[อีเห็น]] [[ชะนี]] [[ลิง]] [[กระจง]] [[หมาป่า]] ฯลฯ ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ทางใต้ติดกับอุทยานแห่งชาติ คลองวังเจ้า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง และสหภาพพม่า
 
==แหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยาน==