ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุทยานแห่งชาติศรีน่าน"

 
== ลักษณะภูมิอากาศ ==
ลักษณะภูมิอากาศของ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 24 องศาเซลเซียส และแบ่งได้ออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้
แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม และฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 24 องศาเซลเซียส
*ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน
*ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม
*ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคม
 
== การเดินทาง ==
2,541

การแก้ไข