ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย"

==ลักษณะภูมิอากาศ==
ภูมิอากาศของอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล คือ
* ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 39 [[องศาเซลเซียส]] ในเดือนเมษายน
* ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม
* ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 13 องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม
 
==สถานที่น่าสนใจ==
2,542

การแก้ไข