ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอร้องกวาง"

→‎การปกครองส่วนท้องถิ่น: เพิ่มเว็บไซต์ อบต.แม่ยางตาล
(→‎การปกครองส่วนท้องถิ่น: เพิ่มเว็บไซต์ อบต.แม่ยางตาล)
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลร้องกวาง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลร้องกวาง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลร้องกวาง)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำเลาทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่ยางตาลทั้งตำบล ([https://www.maeyangtal.go.th เว็บไซต์])
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่ยางฮ่อทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไผ่โทนทั้งตำบล
ผู้ใช้นิรนาม