ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฤกษ์ชัย พวงเพ็ชร์"

* [[พ.ศ. 2549]] : '''[[แสบสนิท ศิษย์ส่ายหน้า]]''' (อาวอง, อาร์เอส)
* [[พ.ศ. 2550]] : '''[[โปงลางสะดิ้ง ลำซิ่งส่ายหน้า]]''' (อาวอง, อาร์เอส)
* [[พ.ศ. 2552]] : '''[[โหดหน้าเหี่ยว 966]]''' (อาวอง, อาร์เอสพระนครฟิลม์ )
* [[พ.ศ. 2552]] : '''[[32 ธันวา]]''' (เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์)
* [[พ.ศ. 2553]] : '''[[สุดเขตเสลดเป็ด]]''' (เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์)
ผู้ใช้นิรนาม