ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขด้วยมือถือขั้นสูง
| พ.ศ. 2544
| [[กรุงเทพมหานคร]]
| ศูนย์การค้าวิคเตอรี่ ฮับ (กำลังปรับปรุง คาดว่าจะแล้วเสร็จ พ.ศ. 2563)
| เปลี่ยนเป็นศูนย์การค้าแฟชันมอลล์ จนถึง 31 ตุลาคม 2560 ปัจจุบันยังไม่มีเจ้าของรายใหม่
 
|-
2,009

การแก้ไข