ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอวานรนิวาส"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* วันที่ 10 มิถุนายน 2490 ตั้งตำบลวาใหญ่ แยกออกจากตำบลโพนงาม และตำบลขัวก่าย ตั้งตำบลโพนแพง แยกออกจากตำบลอากาศ<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2490/D/026/1114.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลในจังหวัดต่างๆ</ref>
* วันที่ 26 มกราคม 2500 จัดตั้งสุขาภิบาลวานรนิวาส ในท้องที่บางส่วนของตำบลวานรนิวาส<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2500/D/010/47.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร</ref>
*วันที่ 15 พฤษภาคม 2506 แยกพื้นที่ตำบลอากาศ ตำบลโพนแพง ตำบลวาใหญ่ ตำบลโพนแพง และตำบลโพนงาม อำเภอวานรนิวาส มาตั้งเป็น '''กิ่งอำเภออากาศอำนวย''' ขึ้นกับอำเภอวานรนิวาส<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2506/D/046/1373.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่การปกครองอำเภอวานรนิวาส ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ</ref>
* วันที่ 27 กรกฎาคม 2508 ยกฐานะจากกิ่งอำเภออากาศอำนวย อำเภอวานรนิวาส เป็น '''อำเภออากาศอำนวย'''<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2508/A/059/565.PDF]พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอสังขละบุรี อำเภอท่าคันโท อำเภอดอกคำใต้ อำเภอแม่ใจ อำเภอจุน อำเภอขามทะเลสอ อำเภอไพศาลี อำเภอท่าวังผา อำเภอบ้านกรวด อำเภอเด่นชัย อำเภอปทุมรัตน์ อำเภอกะเปอร์ อำเภออากาศอำนวย อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอจอมพระ และอำเภอสามโก้ พ.ศ. ๒๕๐๘</ref>
* วันที่ 19 มีนาคม 2511 แยกพื้นที่ตำบลมาย ตำบลม่วง และตำบลดงหม้อทอง อำเภอวานรนิวาส มาตั้งเป็น '''กิ่งอำเภอบ้านม่วง''' ขึ้นกับอำเภอวานรนิวาส<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2511/D/025/835.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ</ref>
1,336

การแก้ไข