ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 29"