ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อเทศบาลตำบลในประเทศไทย"

nobot issue
(แจ้งต้องการเก็บกวาดด้วยสจห.)
(nobot issue)
{{เก็บกวาด}}
{{nobots}}
{{สารบัญขวา|limit=3}}
'''[[เทศบาลตำบล]]''' เป็น[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]]สำหรับเมืองขนาดเล็ก โดยทั่วไปเทศบาลตำบลมีฐานะเดิมเป็น[[สุขาภิบาล]]หรือ[[องค์การบริหารส่วนตำบล]] (อบต.) การจัดตั้งเทศบาลตำบลกระทำโดยประกาศ[[กระทรวงมหาดไทย]]ยกฐานะท้องถิ่นขึ้นเป็นเทศบาลตำบลตามพระราชบัญญัติเทศบาล [[พ.ศ. 2496]] เทศบาลตำบลมี[[นายกเทศมนตรี]]คนหนึ่งทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารและสภาเทศบาลซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 12 คนที่ราษฎรในเขตเทศบาลเลือกตั้งมาทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรเขตเทศบาล
21,458

การแก้ไข