ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศีรษะมาร"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* สมศักดิ์ รัตนกุล รับบทเป็น ย้ง
* ดวงฤดี พูนพิพัฒน์ รับบทเป็น สุรางค์
* [[ชลิต เฟื่องอารมย์]] รับบทเป็น เฉลิม
* จันทนา ศิริผล รับบทเป็น บัว
* [[หยาดทิพย์ ราชปาล]] รับบท ปี๋ตอนเด็ก
 
178

การแก้ไข