ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทุกข์"

Revert to revision 8577687 dated 2019-11-07 02:11:10 by GeonuchBot using popups
(ย้อนการแก้ไขของ 159.192.107.242 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย 49.230.84.31)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
(Revert to revision 8577687 dated 2019-11-07 02:11:10 by GeonuchBot using popups)
'''ทุกข์''' หรือ '''ทุกขัง''' ({{lang-pi|ทุกฺข}}) เป็นหลักธรรมสำคัญใน[[ศาสนาพุทธ]] แปลว่าทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยาก โดยทั่วไปหมายถึง [[สังขาร]]ทั้งปวง อันได้แก่ [[ขันธ์]] 5 ซึ่งเป็นที่ตั้งของกองทุกข์
 
ในทางพระพุทธศาสนา การกำหนดทุกข์ถือเป็นกิจใน[[อริยสัจ 4]] ที่ชาวพุทธต้องทำเพื่อละและปล่อยวางในลำดับต่อไปในกิจทั้งสี่ในอริยสัจ อันได้แก่ รู้ทุกข์ เพื่อค้นหาสาเหตุในการดับทุกข์ ([[สมุทัย]]) แล้วจึงตั้งจุดมุ่งหมายในการดับทุกข์ ([[นิโรธ]]) และดำเนินตามเส้นทางสู่ความดับทุกข์ ([[มรรค]]) คือสละ ละ ปล่อยวาง ไม่ยึดติดในใจด้วยอำนาจกิเลสยังโอมจุย
 
ทุกข์ จัดเป็นหนึ่งในชื่อเรียกที่เป็น[[ไวพจน์]]ของขันธ์ซึ่งถูกใช้เป็นอย่างมากใน[[พระไตรปิฎก]]