ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายพระนามเจ้านายที่ได้รับการเฉลิมพระยศในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์"

| สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
| [[สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา| สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา]]
|ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
|
| <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=136|issue=41ข|pages=1|title=ประกาศสถาปนา|url=http://http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/041/T_0001.PDF|date=28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562|language=ไทย}}</ref>
|-
| เฉลิมพระปรมาภิไธยเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานวันพระราชสมภพ และถวายพระราชสมัญญาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562
| <ref>{{cite journal |last= |first= |authorlink= |coauthors= |year= |month= |title= |journal=ราชกิจจานุเบกษา |volume= เล่ม 136 |issue= ตอน 54 ข |pages= หน้า 1 |id= |title=พระบรมราชโองการประกาศถวายพระราชสมัญญา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช |date=18 ตุลาคม 2562 |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/054/T_0001.PDF |accessdate=18 ตุลาคม 2562 |quote= }}</ref>
|}<br />
 
== อ้างอิง ==
<div style="overflow:scroll;height:300px;">
116

การแก้ไข