ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์"

(อัปเดตรายชื่อบทความและภาพที่มีปัญหาลิขสิทธิ์ด้วยบอต)
* '''อื่น ๆ'''
** [[อำเภอกัลยาณิวัฒนา]] [[จังหวัดเชียงใหม่]]
** [[ถนนนราธิวาสราชนครินทร์]]
** [[ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์]] [[จังหวัดนราธิวาส]]
** [[เขตวัฒนา]]
** [[สวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงสงขลานครินทร์ (สวนแม่-สวนลูก) ปัตตานี|สวนสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงสงขลานราธิวาสราชนครินทร์ (สวนแม่-สวนลูก)]] [[จังหวัดปัตตานี]]
** ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 [[โรงพยาบาลศิริราช]]
 
116

การแก้ไข