ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศรีรัศมิ์ สุวะดี"

(บริการเปลี่ยนหมวดหมู่อัตโนมัติด้วยบอต)
== สถานที่อันเนื่องด้วยนาม ==
* อาคารศรีรัศมิ์ [[คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]]<ref>{{cite web |url=http://pr.ku.ac.th/pr_pic/html/03March53/070353Building%20opening%20ceremony.htm|title=พิธีเปิด “อาคารศรีรัศมิ์”|author=|date= | work= |publisher=มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์|accessdate=19 ธันวาคม 2557}}</ref> ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นชื่อ อาคาร 4<ref>[http://www.soc-building.com/images/bun.docx การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้อาคาร และสถานที่ฯ ของคณะสังคมศาสตร์ มก.]</ref>
*อาคารวชิรารัศมิ์ทีปังกร โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
 
== อ้างอิง ==
116

การแก้ไข