ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีรถโดยสารประจำทาง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
{{สากล}}
[[File:Kuala Perlis Bus Station.jpg|thumb|สถานีรถโดยสารประจำทาง]]
 
'''สถานีรถโดยสารประจำทาง''' เป็นจุดรับส่งและจุดจอด[[รถโดยสารประจำทาง]] ซึ่งเป็นรถโดยสารเดินทางในเมืองหรือระหว่างเมือง ในประเทศไทยท่ารถจะมีอยู่ในทุก[[จังหวัด]] ทุก[[อำเภอ]] และอาจจะมีบาง[[ตำบล]]ที่เป็นตำบลสำคัญๆ ใน[[ต่างประเทศ]]ท่ารถจะมีอยู่ตามเมืองสำคัญและเมืองใหญ่ โดยที่เมืองใหญ่บางแห่งอาจมีท่ารถมากกว่าหนึ่งท่า ท่ารถแบ่งออกได้เป็นหลายแบบ ทั้งท่ารถขนาดใหญ่สำหรับรถโดยสารประจำทางขนาดใหญ่หรือรถทัวร์ ท่ารถขนาดกลางสำหรับรถโดยสารขนาดกลาง และท่ารถขนาดเล็กสำหรับรถโดยสารขนาดเล็ก หรือ[[รถสองแถว]] ซึ่งขนาดของท่ารถจะขึ้นอยู่กับสำคัญของจังหวัด อำเภอ หรือตำบลนั้นๆ
 
46

การแก้ไข