ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชลน่าน ศรีแก้ว"

ชลน่าน ศรีแก้ว ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/164/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 3)]</ref> (ครม.ยิ่งลักษณ์ 3) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 กระทั่งได้รับโปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/079/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ๕)]</ref>
== งานการเมือง ==
นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ลงรับสมัครได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกเมื่อปี [พ.ศ. 2544] สังกัด[พรรคไทยรักไทย] ได้รับเลือกตั้งเป็นครั้งแรก และได้รับการเลือกตั้งต่อมาอีก 5 สมัยต่อกันเป็นลำดับä
 
'''สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร'''
17

การแก้ไข