ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาณาจักรหงสาวดี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|leader1 = [[พระเจ้าฟ้ารั่ว]]
|year_leader1 = พ.ศ. 1830–1850
||leader2 = [[พระเจ้าแสนเมืองพระยาอายลาว]]
|year_leader2 = พ.ศ. 1854–18661873–1891
|leader3 = [[พระยาอายลาวอู่]]
|year_leader3 = พ.ศ. 1873–18911891–1927
|leader4 = [[พระยาอู่พระเจ้าราชาธิราช]]
|year_leader4 = พ.ศ. 1891–19271927–1964
|leader5 = [[พระเจ้าราชาธิราชพญารามที่ 1]]
|year_leader5 = พ.ศ. 1927–19641967–1989
|leader6 = [[พญารามที่ 1พระนางเชงสอบู]]
|year_leader6 = พ.ศ. 1967–19891997–2014
|leader7 = [[พระนางเชงสอบูพระเจ้าธรรมเจดีย์]]
|year_leader7 = พ.ศ. 1997–20142014–2035
|leader8 = [[พระเจ้าธรรมเจดีย์พญารามที่ 2]]
|year_leader8 = พ.ศ. 2014–20352035–2069
|leader9 = [[พระเจ้าสการวุตพี]]
|year_leader9 = พ.ศ. 2069–2082
| title_leader = พระมหากษัตริย์
|currency =
ผู้ใช้นิรนาม