ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สฤษดิ์ ธนะรัชต์"

เพิ่มขึ้น 409 ไบต์ ,  8 เดือนที่ผ่านมา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ต่อมาในวันที่ [[19 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2502]] จอมพลสฤษดิ์ได้รับพระราชทานยศ [[จอมพลเรือ]] และ [[จอมพลอากาศ]] พร้อมกับ [[พลเอกถนอม กิตติขจร]] ที่ได้รับพระราชทานยศ [[พลเรือเอก]] [[พลอากาศเอก]] <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2502/D/028/12.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 76 ตอน 28 ง พิเศษ หน้า 12 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 </ref>
 
ในวันที่ [[9 กันยายน]] [[พ.ศ. 2502]] จอมพลสฤษดิ์ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทน [[อธิบดีกรมตำรวจ]] <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2502/D/088/2157.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้อธิบดีกรมตำรวจพ้นตำแหน่งหน้าที่และตั้งผู้รักษาการแทน] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 76 ตอน 88 ง หน้า 2157 15 กันยายน พ.ศ. 2502</ref> แทน [[พลตำรวจเอกไสว ไสวแสนยากร]] กระทั่งวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2504 จอมพลสฤษดิ์ได้รับพระราชทานยศ [[พลตำรวจเอก]] <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2504/D/088/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจ] </ref>
 
== บทบาททางการเมือง ==
ผู้ใช้นิรนาม