ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สฤษดิ์ ธนะรัชต์"

เพิ่มขึ้น 319 ไบต์ ,  9 เดือนที่ผ่านมา
(บริการเปลี่ยนหมวดหมู่อัตโนมัติด้วยบอต)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
พ.ศ. 2490 คณะนายทหารนำโดย[[ผิน ชุณหะวัณ|จอมพลผิน ชุณหะวัณ]] รัฐประหารโค่นรัฐบาล[[ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์|พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์]] ด้วยความเคารพเลื่อมใสที่มีต่อจอมพล ป. พิบูลสงคราม ผู้อยู่เบื้องหลังการปฏิวัติ<ref name="ควง">หนังสือ นายควง อภัยวงศ์ กับพรรคประชาธิปัตย์ โดย ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม พ.ศ. 2522</ref> พันเอกสฤษดิ์ ธนะรัชต์เข้าร่วมคณะรัฐประหาร เป็นการกลับคืนสู่อำนาจอีกครั้งหนึ่งของจอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยมีพันเอกสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นขุนพลคู่ใจตั้งแต่นั้น<ref name="ควง"/>
 
นับแต่นั้น ตำแหน่งของพันเอกสฤษดิ์ ธนะรัชต์ก็ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ในวันที่ 1 มกราคม [[พ.ศ. 2491]] ได้รับพระราชทานยศ[[พลตรี]] <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2491/D/016/1122.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร]</ref> ดำรงตำแหน่งแม่ทัพกองทัพที่ 1 และรักษาการผู้บัญชาการกองพลที่ 1 กระทั่งได้รับโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลที่ 1 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2491/D/010/489_1.PDF ให้นายทหารรับราชการ]</ref> ผลงานที่สร้างชื่อคือการเป็นหัวหน้าปราบ[[กบฏวังหลวง]]เมื่อปีเดียวกันวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2492 จากนั้นก็ได้รับการเลื่อนยศเป็น[[พลโท]] เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2493 <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2493/D/015/1142.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร] </ref> ต่อด้วยการก้าวขึ้นตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 1 เมื่อในปี พ.ศ. 2493เดียวกัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2495 ได้ครองตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารบก รั้งยศ[[พลเอก]]
 
ต่อมาในวันที่ [[23 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2497]] พลเอกสฤษดิ์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น[[ผู้บัญชาการทหารบก]] <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2497/D/043/1506.PDF ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้ง] เล่ม 71 ตอน 43 ง พิเศษ หน้า 1506 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2497 </ref> ในวันที่ [[4 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2498]] พลเอกสฤษดิ์ได้รับพระราชทานยศ [[พลเรือเอก]] และ [[พลอากาศเอก]] <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2498/D/020/660.PDF ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร] เล่ม 72 ตอน 20 ง หน้า 660 15 มีนาคม พ.ศ. 2498 </ref>
ผู้ใช้นิรนาม